Ordinacijski vodič za Oralni Cancer

Prevencija i zbrinjavanje pacijenata

Oral Cancer Chairside Guide

Premaligne oralne lezije prethode do 70% oralnih cancera, kao što su dugotrajne crvene ili bele mrlje u ustima. Ovaj vodič obuhvata najčešća mesta oralnog cancera: jezik, unutrašnju stranu obraza i pod usne duplje.

Stomatolozima pripada mesto u skriningu prvih znakova oralnog cancera kod pacijenata sa velikim rizikom. Stepen preživljavanja može se povećati ranim otkrivanjem i blagovremenim upućivanjem umultidisciplinarne kliničke centre.